Straling en Gezondheid

Inleiding

We horen meestal dat elektromagnetische straling afkomstig van mobieltjes en zendmasten weinig kwaad kan, of dat het nog niet echt bewezen is. In een brief aan de 2e kamer (Sept 2015) schrijft de programmacommissie Elektromagnetische velden en Gezondheid:
Hoewel we mogelijke gezondheideffecten niet kunnen uitsluiten heeft wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen opgeleverd dat dagelijkse blootstelling (binnen de gestelde norm) leidt tot permanente gezondheidsschade. (*1)

Kan het kwaad?

Zoals de meeste mensen wilde ik dat graag geloven tot ik besloot er dieper in te duiken. Wat ik ontdekte was verbijsterend want er bleken al duizenden wetenschappelijke studies te zijn die aantonen dat straling - ook beneden de officiële norm - allerlei negatieve effecten heeft op ons lichaam waaronder DNA beschadiging (kanker), aantasting van het immuunsysteem (rode en witte bloedlichaampjes), het zenuwstelsel (slapeloosheid, chronische vermoeidheid, stress) en de voortplanting (sperma en zwangerschap).

Wetenschappers trekken aan de bel

Over de vraag "kan het schade veroorzaken" bestaat geen onenigheid, daarover zijn (onafhankelijke) wetenschappers het eens, want inmiddels zijn er naar schatting al meer dan 10.000 studies gepubliceerd over de effecten van straling op mensen, dieren en planten.
De resultaten van die onderzoeken zijn dermate verontrustend dat er de afgelopen decennia al diverse keren groepen van wetenschappers en artsen te zijn geweest die aan de bel trokken om ons te waarschuwen. Een paar voorbeelden:

BioInitiatief Rapport

Al in 2007 verschijnt een overzichtstudie - het BioInitiatief Rapport - waarin meer dan 1500 wetenschappelijke publicaties over het effect van elektromagnetische straling zijn onderzocht en vergeleken. Het rapport werd opgesteld door 27 wetenschappers uit diverse landen die allemaal onderzoek doen, en over het onderwerp hebben gepubliceerd. In elf hoofdstukken wordt een breed scala aan gezondheidsgerelateerde onderwerpen besproken. Daaruit blijkt dat allerlei ziekteverschijnselen worden waargenomen bij een stralingsintensiteit die ver beneden de geldende normen ligt. Het rapport bevat een pleidooi voor drastische verlaging van de limieten aan blootstelling. Die limieten zijn tot op heden (2020) nog niet gewijzigd. Lees Rapportage

EMF Scientist Appeal

Op 11 mei 2018 diende een groep van 248 wetenschappers afkomstig uit 42 landen een dringend verzoek in bij de Verenigde Naties en de WHO. Ze pleiten voor veel strengere regelgeving en bescherming op het gebied van draadloze technologie in verband met de snel toenemende risico's voor de bevolking. De wetenschappers die het verzoek ondertekenden hebben samen meer dan 2.000 studies gepubliceerd over de biologische of gezondheidseffecten van straling. In hun appel valt te lezen: " Ondanks onze herhaalde onderzoeken en die van anderen worden de nadelige gevolgen voor de gezondheid van chronische blootstelling aan straling steeds weer genegeerd door nationale en internationale gezondheidsorganisaties". Website: https://www.emfscientist.org/

Europese Unie

Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers in een dringend appel de Europese Unie gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is. Daarnaast willen ze dat de Resolutie van de Raad van Europa gevolgd wordt en vragen zij om een onafhankelijke werkgroep om de gezondheidseffecten opnieuw te evalueren. Lees de oproep

Wetenschap of politiek? Waar ligt de grens?

Waarom hanteert Nederland nog steeds de hoogste limiet terwijl veel landen hun normen wat betreft blootstelling al ver naar beneden hebben bijgesteld? Waarom is onze limiet 10 keer hoger dan Rusland en China, en 100 keer hoger dan in Oostenrijk? Omdat "gezondheidsrisico's moeten worden afgewogen tegen economische belangen" zoals in een overheidsdocumenten te lezen valt?
Qua investering en verdienmodel zijn er honderden miljarden euro's gemoeid met het 5G netwerk. De adviescommissies die hiervoor in het leven worden geroepen bestaan meestal voor 50% of meer uit wetenschappers die financieel gelieerd zijn aan Telecom industrie. De rapportages die door deze adviesorganen worden opgesteld ondervinden veel kritiek uit wetenschappelijke kring. Want ze kijken meestal alleen naar het effect van eenmalige bestraling gedurende 10-30 minuten. Of ze kijken alleen de effecten van de warmte die de bestraling veroorzaakt terwijl al uitputtend is aangetoond dat ook straling die nauwelijks warmte opwekt schadelijk is. In deze advies rapporten worden diverse grote internationale onderzoeken domweg ontkend als zijnde " niet relevant" met redenen die te droef voor woorden zijn.

De toekomst van 5G

Terwijl de kast met bewijs over negatieve lichamelijke effecten al vol is, hebben mensen die er ziek van worden - de " elektrogevoeligen" - geen poot om op te staan. Erger nog, ze worden door het kennisplatform elektromagnetische velden (het belangrijkste adviesorgaan van de overheid) naar SOLK klinieken (verbonden aan psychiatrische ziekenhuizen) verwezen. (*2)
Binnenkort wordt het 5G netwerk uitgerold. De straling daarvan is een stuk krachtiger dan 4G. De idee dat 5G geen kwaad kan is niet slechts misleidend, het is zoals iemand schrijft: "een dwaas experiment met de gezondheid van miljoenen mensen".
Op deze website vindt U enkele Dbases met een beschrijving van in totaal meer dan 2000 wetenschappelijke publicaties. Daarmee wil ik simpelweg de feiten schetsen zoals die door onafhankelijke onderzoekers zijn aangetoond. Het is aan de lezer zich daarover een oordeel te vormen.

Bronnen

(*1) Brief aan 2e kamer (tussen evaluatie ZonMW

(*2) SOLK klinieken en verslag van kennis platform elektromagnetische velden